torsdag 28. juni 2012

Nok er nok!


Foto: Hedvig Lien.

Bare timer etter at Riksantikvar Jørn Holme opphevet den midlertidige fredningen av Furuheim i Gol, ble hovedbygningen og låven jevnet med jorden av grunneier Torleiv Kinneberg i Kinneberg bygg og brannsikring AS. Han hadde for anledningen heist flagget til topps - en handling helt i tråd med hva jeg forventet fra den kanten. Et tydelig symbol på hvor lavt man er i stand til å synke i det korrupte lokalsamfunnet Gol.

Riksantikvar Jørn Holme har med sitt vedtak sørget for at nok et viktig norsk kulturminne er revet og fremstår nå som en direkte trussel mot landets truede kulturminner. Samtidig har han gitt klarsignal for at lokalpolitikere, valgt for fire år, skal avgjøre hvilke bygninger som har nasjonal kulturminneverdi. Med et slikt vedtak har Riksantikvaren rett og slett eliminert seg selv totalt.

Hvordan kan Furuheim gå fra å være et viktig kulturminne av nasjonal verdi til å bli helt uviktig? Hvordan kan et tun som Riksantikvaren for noen uker tilbake var villig til å støtte med to millioner, plutselig bli helt verdiløst? Jeg forstår det ikke, og det tror jeg ikke riksantikvar Jørn Holme gjør selv heller.

Riksantikvaren har med sitt vedtak også gitt resten av Hallingdals truede kulturminner nådestøtet. Det er ikke lenger grunnlag for videre arbeid med bevaring av kulturminner i Hallingdal. Nå er det fritt frem for korrupte lokalpolitikere og rivningskåte næringsinteresser. Gratulerer med det, Jørn Holme! 

Som en konsekvens av dette velger jeg derfor å fratre mine verv i Fortidsminneforeningen med umiddelbar virkning, både som leder av lokallaget i Hallingdal og som varamedlem i styret for Buskerud. Jeg gjør ikke dette fordi Fortidsminneforeningen har gjort noe galt i denne saken, men fordi det i fremtiden vil være en umulig oppgave å drive kulturminnevernarbeid i Hallingdal.

Jeg forsto raskt at Gol og Hallingdal var som et u-land å regne når det gjaldt bevissthet omkring kulturminner, men håpet i det lengste at man ville se andre verdier enn enkeltbedrifters økonomi, når man fikk tenkt seg om. Jeg tok feil. At golingen ikke var i stand til dette, overrasker meg imidlertid ikke. Golingen har alltid satt penger høyest. Det som ikke kan måles i penger, har ingen verdi i Gol. At Riksantikvaren har latt seg presse av trassige og korrupte lokalpolitikere med dårlig skjult mindreverdighetskompleks er imidlertid svært skuffende. Jeg føler at vi som lokale vernekrefter har blitt spyttet i ansiktet av en totalt uforutsigbar riksantikvar. En riksantikvar som styres av følelser og lar seg provosere til å midlertidig frede en bygning. En riksantikvar som er mer opptatt av å reise rundt og bli fotografert foran stavkirker (som Fortidsminneforeningen har reddet), enn å faktisk være med å redde truede kulturminner selv. En riksantikvar som i snart to år har holdt både vernekrefter og lokalmiljø i Gol for narr.

Jeg mener norsk kulturminnepolitikk nå står ved et veiskille. Det er ingen forutsigbarhet i dagens forvaltning. Man kan ikke lenger fortsette å slåss sak for sak. Det blir som å begynne på nytt hver eneste gang. Jeg mener derfor det er på tide å få på plass et helt nytt system for klassifisering av kulturminner i Norge, slik man har i flere andre land. Et forutsigbart system som hindrer at vedtak blir gjort på lykke og fromme av kunnskapsløse lokalpolitikere, en utydelig fylkeskommune og en uforutsigbar Riksantikvar. Etter at Riksantikvaren nå har slått bena under seg selv, fremstår imidlertid Fortidsminneforeningen som den eneste reelle forsvareren av kulturminner i Norge. Jeg håper at Fortidsminneforeningen i fremtiden velger å arbeide for en helt ny struktur, fremfor å slåss mot vindmøller og værhaner i turbulente og uforutsigbare enkeltsaker. Men det blir uten meg. Etter å ha arbeidet med bevaring av kulturminner i snart ti år, har jeg fått nok. Jeg resignerer. Jeg har gjort alt jeg kan.

Så, tusen takk for at du holdt oss for narr, Jørn Holme. Du er en bløff! Jeg håper at du selv forstår at det nå er på tide å vike plass for noen som er bedre skikket til oppgaven enn deg. Gi plass til en som står på kulturminnenes side og som ikke løper korrupte lokalpolitikere og rivningskåte næringsinteressers ærend.

Og her på Gol kan vi kose oss med nok et høl i sentrum. For noe nybygg på Furuheimtomta blir det ikke på mange år.